Praha hlavní nádraží – obnova ocelové konstrukce historické haly nástupišť

EXCON a.s.

Podmínkou prodloužení životnosti zastřešení nástupištní haly byla komplexní rekonstrukce výrazně poškozené nosné ocelové konstrukce. Poslední „opravou“, která na konstrukci v minulých letech proběhla, byla aplikace protikorozního nátěru v roce 1990, té však nepředcházela oprava samotné ocelové konstrukce.

Rekonstrukce byla zahájena v únoru roku 2015 a byla ukončena v srpnu roku 2018. Rekonstrukce probíhala v předem jasně naplánovaných etapách, které respektovaly plánované výluky jednotlivých kolejí v nástupištní hale.

Během rekonstrukce se neopravovala pouze samotná ocelová konstrukce, ale kompletně se měnily střešní i stěnové pláště haly, včetně návazných stavebních a klempířských detailů. Celý realizační tým pracoval tak, aby byla po dokončení komplexní rekonstrukce hala připravena spolehlivě sloužit cestujícím další desítky let.

Při rekonstrukci probíhal třístupňový systémem prohlídek konstrukce. Hrubé prohlídky probíhaly před otryskáním a měly za cíl zmapovat profily a geometrii konstrukce, popřípadě najít závažná korozní poškození konstrukce. Během detailní prohlídky, která byla zahájena ihned po otryskání, byla konstrukce pečlivě prohlídnuta a byly definovány konečné objemy a postupy oprav na konstrukci. Při detailní prohlídce se upřesňovaly rozměry profilů a zaměřovaly se jednotlivé detaily konstrukce, které pak byly podkladem pro vypracování dokumentace pro výrobu nových prvků a také pro statický posudek. Naposledy byla konstrukce prohlídnuta po opravě, pak už byla po částech předávána pro aplikaci protikorozní ochrany.

Na základě prohlídek byla vypracována náhradní dokumentace, včetně statického posudku, v rozsahu normy ČSN 73 2604 Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Pro opravy bylo vždy v dotčené části postaveno prostorové lešení, na kterém se postupně střídaly profese pro provedení následujících činností: hrubá prohlídka, otryskání konstrukce, podrobná prohlídka, oprava konstrukce, prohlídka po opravě, aplikace protikorozního nátěru včetně kontroly provedení, opláštění a zasklení konstrukce, stavební a klempířské detaily, demontáž lešení. Práce probíhaly proudově, délka prostorového lešení byla přibližně pro opravy devíti polí (cca 100m z celkových 233m).

Veškeré práce respektovaly skutečnost, že se rekonstruuje historická památka a tak práce probíhaly pod dohledem památkářů. Původní nýtové spoje byly nahrazeny na míru vyrobenými nýtovými šrouby a uzavřenými maticemi. Pouze v některých případech byla použita klasická technologie nýtování za tepla.