Rektifikace kotvených stožárů – České Radiokomunikace a.s.

EXCON a.s.

V rámci odborné spolupráce společnosti České Radiokomunikace, a.s. a společnosti EXCON, a.s. provádí naše společnost kontroly svislosti stožárů a předpětí kotevních lan na většině kotvených stožárů po celé České Republice. Práce spočívá v kontrole předpětí kotevních lan, která je prováděna kalibrovanými dynamometry, s návaznou kontrolou svislosti stožáru.

V případě, že nejsou naplněny podmínky definované provozním manuálem objednatele, nebo ČSN EN 1993-3-1 dochází k úpravě předpětí, případně svislosti konstrukce. Práce jsou prováděny například na lokalitách Kojál (340m – 6 kotevních úrovní), Krašov (340m – 6 kotevních úrovní), Topolná (250m – 4 kotevní úrovně), Liblice (354,8m – 5 kotevních úrovní), Krásné (182m – 2 kotevní úrovně), atp.