Rozšíření skladových sil pro PP, Litvínov

EXCON a.s.

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace, výroba, dodávka a montáž OK DSO 101 Objekt sil, umožňující rozšíření stávajícího provozu 7814 o skladovací sila pro granulovaný PP.

Hlavní OK objektu sil navazuje na stávající objekt, a poslouží k rozšíření provozních prostor současné technologické budovy pro plnění a zpracování granulátu. OK je rozdělena na tři výškové úrovně. Na úrovni +5m se bude nacházet technologie provozu, výšková úroveň +13m bude sloužit jako strop vnitřních prostor. Úroveň +18m slouží k ukotvení 22 ks skladovacích sil a zároveň tvoří pochozí střechu objektu.

Na hlavní OK objektu sil navazuje OK schodišťové věže a výtahové šachty, jejíž konstrukce slouží k obsluze jednotlivých výškových úrovní objektu sil, přístupu na OK plošin nad sily a k vedení produktovodů a inženýrských sítí.

Další částí realizace je dodávka a montáž OK plošin nad sily včetně přístupových lávek, která je umístěná na skladovacích silech ve výšce + 44 m a slouží k obsluze technologických zařízení.

Součástí OK je i opláštění hlavního objektu sil a výtahové šachty schodišťové věže. Skladba opláštění objektu sil kopíruje současnou budovu objektu 7814 a je tvořena trapézovými plechy a sendvičovými panely KINGSPAN. Opláštění výtahové šachty se skládá z trapézového plechu.

Excon a.s. také realizoval přepravu a vlastní montáž 22 ks skladových sil pro PP, jejichž výrobu zajišťovala firma Jansen & Diepering na předmontážní ploše Herkules v blízkosti areálu Unipetrol Litvínov.

Cílem investiční akce je rozšíření skladových kapacit produkovaného granulovaného PP a snížení logistické náročnosti při jeho skladování, využitím prostoru v rámci areálu Unipetrolu.