Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice, SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615

DT Mostárna a.s.

Most o šestnácti polích je navržen jako spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce. Pro každý jízdní směr je navržena samostatná nosná konstrukce – levá OK, pravá OK. Každá nosná konstrukce je tvořena dvěma plnostěnnými ocelovými nosníky. Půdorysně je most vedený ve směrově složeném oblouku a mezilehlou přechodnicí. Celková délka mostu je 722 m a hmotnost cca 3900 tun.