SNEKKARBERGET BRU

DT Mostárna a.s.

Snekkarberget lávka pro pěší u Levangeru ve střední části Norska. Konstrukce se skládá ze závěsné lávky s ocelovou mostovkou a jedním pylonem. Hmotnost celkem cca 40 t, délka mostu 42,5m.