Solar receiver – Noor Energy 1 – DEWA 700MW CSP and 250 MW PV Hybrid IPP Phase IV

SteelPro 4 s.r.o.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park je solární park rozkládající se na celkové ploše 77 km2 v Seih Al-Dahal, asi 50 km jižně od města Dubaj. Elektrárna je realizována společností Dubai Elecricity and Water Authority (DEWA).
Do roku 2030 má tento park plánovanou výrobní kapacitu 5 000 MW, přičemž investice činí 50 miliard AED. Po dokončení ušetří ročně více než 6,5 milionu tun emisí uhlíku.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park je jedním z největších projektů obnovitelných zdrojů na světě založených na modelu nezávislého výrobce energie (IPP). Kromě tří fází, které se sestávají ze solárních farem využívajících FV technologii, zahrnuje tento projekt také solární věž (CSP) = čtvrtá fáze.

Čtvrtá fáze parku je největší solární IPP projekt na světě, který kombinuje technologii CSP a fotovoltaiku. Tato fáze bude používat tři technologie k výrobě 950 megawattů (MW) čisté energie. Prvních 700MW z CSP (600 MW z parabolického komplexu a 100 MW ze solární věže) a 250 MW z fotovoltaických solárních panelů. Projekt využije 70 000 heliostatů a největší globální termální skladovací kapacitu 15 hodin, která umožní nepřetržitou dostupnost energie.

8 světových rekordů tohoto projektu pro CSP průmysl:
* největší investiční projekt na jednom místě v CSP založený na modelu IPP – 4,4 miliardy USD
* větově největší kapacita jednoho projektu CSP + PV – 950MW
* největší oblast jednoho projektu CSP + PV na světě – 44 km2
* největší množství roztavené soli na světě použité v jednom projektu CSP – 550 000 tun
* nejvyšší světová věž CSP – 260m
* přední světová bezdrátová technologie heliostatů – 70 000 heliostatů
* největší parabolický solární kolektor na světě v komerčním projektu CSP — 8,2 m
* nejkonkurenceschopnější LCOE – 7,3 centů / kWh USD, které mohou konkurovat elektřině z fosilních paliv v SAE.

Společnost SteelPro 4 s.r.o. byla pověřena vypracováním projekčního 3D modelu, projekčních výkresů a veškerých přípojů ocelové konstrukce 36m vysokého receiveru (MSR) o celkové hmotnosti cca 900 tun. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 16-ti sloupy, které jsou podpořeny trojicí hlavních podest. Hlavní konstrukce je doplněna o sekundární konstrukce přístupových plošin, lávek a o podpory pro technologická zařízení.
S ohledem na tvar konstrukce, velké množství umístěných technologických zařízení a rozvodů bylo nutné často komunikovat se zpracovatelem celkového technologického návrhu receiveru a také se zpracovatelem statického řešení konstrukce (Allcons Industry s.r.o.) ohledně návrhu samotného, ale i za účelem nalezení optimálních řešení pro pokrytí prostorových požadavků technologie a vzájemných kolizí s konstrukcí.
Velkým přínosem pro projekt byla možnost výměny 3D modelů s profesemi a tím kontrola postupu prací a jejich návazností. Současně s ohledem na termíny plnění dalších činností, byla využita možnost dělení konstrukce na různé výrobní celky, které se uvolňovaly okamžitě po jejich finálním zpracování objednateli a také výrobci, který z modelu generoval výrobní + montážní dokumentaci. Dalším specifikem projektu byla skutečnost, že s ohledem na komplexnost konstrukce byl 3D model pro veškerou komunikaci a výměnu dat předřazen klasickým výkresům, které byly vydávány až následně.