Štětovnice

Vítkovice STEEL, a.s.

Společnost Vítkovice STEEL je jediným výrobcem štětovnic v České republice a jedním ze dvou výrobců v Evropské unii.

Štětovnice, vyráběné na těžké profilové trati společnosti Vítkovice STEEL, jsou klíčovým komponentem při zakládání staveb (základů budov, mostních konstrukcí apod.) a hrají důležitou roli při budování protipovodňových zábran. Pro obyvatele Prahy byly asi nejvýrazněji patrné při rekonstrukci Karlova mostu, kdy byly použity při údržbě pilířů mostu.