Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, objekt SO 2.2 Technologická budova

DT Mostárna a.s.

Ocelová konstrukce novostavby technologické budovy z válcovaných profilů a trubek. Konstrukce je dílensky svařovaná, montážně šroubovaná. Hmotnost cca 639 t.