Zastřešení atria budovy Aspira v Praze

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Zastřešení atria je tvořeno membránovou konstrukcí tvořenou ocelovým roštem, který je sestaven z podélných visutých nosníků a ztužujících příčných nosníků. Tahová síla z podélných nosníků je přenášena do předpjaté stropní konstrukce.