Zdvižný most plavební komory Hořín

VALBEK-EU, a.s.

Přestavba historického mostu na dolním ohlaví památkově chráněné plavební komory Hořín u soutoku Vltavy a Labe nedaleko Mělníka. Kamenný klenbový most bylo nutné přestavět na zdvižný most se svislým zdvihem 5 m a přitom zachovat jeho původní vzhled. Kamenná část mostu byla rozebrána, vnitřní železobetonová část byla nahrazena skrytou ocelovou příhradovou konstrukcí. Původní kamenná konstrukce byla na tuto konstrukci osazena jako masivní obklad.