Železniční most ve Ktové

VALBEK-EU, a.s.

Most je realizován jako trám o jednom poli s rozpětím 48 m. Nosnou konstrukci tvoří dvojice hlavních příhradových nosníků s dolní ortotropní mostovkou. Železniční svršek se skládá z kolejového lože a bezstykové koleje. Realizace spodní stavby probíhala pod mostními provizorii za plného provozu na trati. Ocelová konstrukce byla sestavena na předmontážní plošině a v krátké výluce pak příčným výsunem umístěna do definitivní pozice.