Vzorový dokument – Zpráva o prohlídce ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

Česká asociace ocelových konstrukcí připravila vzorový dokument s názvem Zpráva o prohlídce ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604.

Tento dokument je nezávazný, a slouží jako pomůcka pro osoby provádějící prohlídky ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 2604 (Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb).

Vzorový dokument specifikuje předmět kontrol požadovaných normou ČSN 73 2604 a současně směřuje zpracovatele prohlídky na doplnění všech potřebných informací.

Dokument si můžete stáhnout Zprava o prohlidce OK dle CSN 73 2604, je zpracován ve Wordu a uzamčen bez hesla. Uživatel si ho může kdykoliv odemknout pro možnost editace záhlaví a zápatí.