Průmyslové stavby

SteelPro 4 s.r.o.

Solar receiver – Noor Energy 1 – DEWA 700MW CSP and 250 MW PV Hybrid IPP Phase IV

FOBOZ 97, s.r.o.

Třinecké železárny – Nová loupací linka

FOBOZ 97, s.r.o.

WHRU – Braunschweig

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Hala pro firmu Berndorf

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Hala pro firmu Ferromoravia, Staré Město

FOBOZ 97, s.r.o.

Bezděčín

EXCON a.s.

Rekonstrukce elektrárny Chvaletice, oprava B1 a B2 – rekonstrukce potrubí za KV

FOBOZ 97, s.r.o.

Borsodchem MCHZ – Ostrava

EXCON a.s.

Rozšíření skladových sil pro PP, Litvínov

DT Mostárna a.s.

Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, objekt SO 2.2 Technologická budova

EXCON a.s.

Hala pro údržbu ucelených souprav PJ Plzeň, výstavba opravárenského centra Plzeň