Ostatní

Vítkovice STEEL, a.s.

Štětovnice

OK Třebestovice, a.s.

Portály dopravního značení na dálnici D8

OK Třebestovice, a.s.

Návěstní krakorce na trati Beroun – Králův Dvůr

Liberty Ostrava a.s.

Silniční svodidla

FOBOZ 97, s.r.o.

Borsodchem MCHZ – Ostrava

EXCON a.s.

Rozšíření skladových sil pro PP, Litvínov

DT Mostárna a.s.

Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely, objekt SO 2.2 Technologická budova