Přidružení členové

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.

Asociace českých a slovenských zinkoven je profesním sdružením, které zajišťuje služby pro žárové zinkovny v České a Slovenské republice. Je členem evropského sdružení asociací žárových zinkoven European General Galvanizers Association (EGGA) a přidruženým členem sdružení výrobců zinku International Zinc Association (IZA).

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí se orientuje na výzkum v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí, zejména průmyslových, inženýrských a občanských staveb, technologických konstrukcí a staveb silničních a železničních mostů. Řeší spřažené konstrukce, tenkostěnné konstrukce, navrhování styčníků a chování konstrukcí za požáru. Dalším předmětem výzkumu je mechanické chování dřeva a dřevostavby a konstrukce ze skla a …

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze Pokračovat ve čtení »

Ing. Dušan Stavinoha

Je členem komise CEN/TC 135 Ocelové konstrukce za Českou republiku, členem technické komise TC 35 Ocelové konstrukce v České agentuře pro standardizaci, a také členem České asociace ocelových konstrukcí.

Institut ocelových konstrukcí, s.r.o.

Společnost působí jako Centrum technické normalizace (CTN) zřízené Českou agenturou pro standardizaci pro následující oblasti technické normalizace: Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí; Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí; Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin; Ocelové a hliníkové konstrukce; Ocel: Materiály a navrhování; Hliníkové konstrukce.  

Správa železnic, státní organizace

Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena jak vlastními stavebními objekty infrastruktury (železničním svrškem, spodkem, stavbami železničního spodku atd.), tak technologickými objekty sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrickými a energetickými zařízeními. Součástí kontinuálního režimu zajišťování provozuschopnosti jsou mimo jiné tyto vybrané činnosti: správcovská, dohlédací a …

Správa železnic, státní organizace Pokračovat ve čtení »

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí

Katedra konstrukcí je spolu s katedrou pozemního stavitelství garantem studijního oboru „Průmyslové a pozemní stavitelství“. Absolvent tohoto oboru získá teoretické a odborné znalosti z předmětů potřebných pro navrhování a realizaci všech druhů pozemních staveb. Kromě obytných, občanských, průmyslových, inženýrských a zemědělských staveb je pozornost zaměřena také na specifické problémy stavebnictví v regionu severní Moravy a …

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí Pokračovat ve čtení »

VUT – Stavební fakulta, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí, nicméně pedagogická práce i zapojení v rámci projektové a expertizní činnosti je v jisté míře u jednotlivých pracovníků ústavu více orientováno do určitých tématických oblastí, k nimž patří např. problematika kovových konstrukcí, kovových mostů, dřevěných konstrukcí, …

VUT – Stavební fakulta, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Pokračovat ve čtení »